Битумна хидроизолация

Arco Thermo

Предимства на системата ARCO THERMO-HIDRO:
1. Включва всички елементи, необходими за постигане на оптимални експлоатационни технически показатели.
2. Трайност – гарантирана от иновационно техническо решение с високо качествените продукти ARCO .
3. Цена – по-ниски общи разходи за изпълнение и подръжка на покривната система.
4. Скорост на изпълнение – кратко време за изпълнение, без мокри процеси и използване на тежка механизация.