Геотекстили

FIBERTEX

FIBERTEX

Геотекстилите са широко използвани в строителството продукти, като най-често срещаните работи са изпълнение на пътни съоръжения, хидротехническо строителство, изпълнение на системи за дренаж и филтрация, строителство на сметища, земни работи (насипи) и др.

Прочети още...