Екструдиран полистирол (XPS)

Marsipus,Tempra

Marsipus,Tempra

 Топлоизолацията от екструдиран пенополистирол е съвременният отговор на екологично осъзнатия потребител за икономия на природни средства и енергия и за намаляване на излъчванията на газове (CO2), допринасящи за парниковия ефект.

Това се постига чрез намаляване на загубите на топлина на сградите, което се осигурява главно чрез ниския коефициент на топлопроводимост на използвания топлоизолационен материал, придавайки добавена стойност на всяка нова или съществуваща постройка. Отговаря на изискванията на времето за икономия на природни средства и уважение към околната среда.

Прочети още...