НОВИНИ

БГ Изолация ЕООД обявява публична покана за избор на изпълнител

БГ Изолация ЕООД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар

„БГ Изолация“ ЕООД обявява процедура с публична покана за избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар. Включва 6 обособени позиции:

Прочети още...

БГ Изолация ЕООД обявява публична покана

БГ Изолация ЕООД обявява публична покана

за доставка на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар по проект „Подобряване условията на труд в БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД“, Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-0882-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Прочети още...

Документацията от ИСУН по тръжната процедура за ЛПС

Документацията от ИСУН по тръжната процедура за ЛПС

БГ Изолация ЕООД обявава процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло в изпълнение на Дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите Поддейност:

Прочети още...

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД“

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.008-0882-C01
ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД В БГ ИЗОЛАЦИЯ ЕООД“

„БГ Изолация“ ЕООД стартира проект за подобряване на условията на труд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020

На 1 юли 2017 година „БГ Изолация“ ЕООД стартира реализацията на проект „Подобряване условията на труд в БГ Изолация ЕООД“.

Прочети още...

Логистичен център Фикосота Синтез

Логистичен център Фикосота Синтез

Благодарение на доверието оказано ни от "Кордеел България" ЕАД започнахме изграждането на покривната топло и хидроизолационна система на Логистичен център. 

Прочети още...

Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна

Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна

Започнахме дългоочакваният ремонт на Природо-научен музей при биосферен резерват Сребърна. 

Прочети още...