Битумна мазана хидроизолация

SIPLAST Foundation Speed Insulation SBS

SIPLAST Foundation Speed Insulation SBS

 1. Търговско название на продукта:
Битумна маса на основата на разтворител
На полски език: SIPLAST FUNDAMENT SZYKBA IZOLACJA SBS
На английски език: SIPLAST FOUNDATION SPEED INSULATION SBS

Прочети още...

Sika® Igolflex®-201

Sika® Igolflex®-201

Sika Igolflex-201 е двукомпонентно, несъдържащо разтворители, армирано с фибри покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия. Единият компонент съдържа течната полимер-модифицирана битумна емулсия, армирана с фибри. Вторият компонент съдържа реактивно вещество, ускорител на втвърдяването.

Прочети още...

Sika® Igolflex®-101

Sika® Igolflex®-101

Sika Igolflex-101 е еднокомпонентно, несъдържащо разтворители покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия с полистиренов пълнител.

Прочети още...