Хидроизолация паркинг

ASFIX-еластомерен битумен мастик

ASFIX-еластомерен битумен мастик

ASFIX е серия от еластомерни битумни мастици за горещо полагане за попълване на фуги и пукнатини по пътищата.
Двете страни на ASFIX са покрити с терморазтопяем филм.

Област на приложение:

ASFIX 32-Попълване на пукнатини, уплътняване на фуги в битумни повърхности. Полага се без грунд.
ASFIX Universal-уплътняване на фуги между настилки. Полага се без грунд.

ASFIX 320 и ASFIX Universal отговаря на изискванията на EN 14188-1(Тип N2).

Опаковка:

ASFIX 320 и ASFIX Universal се доставят под формата на непрекъсната лента с дебелина 6мм и ширина 1м.
-500 кг, опаковани в дървени касети
-200 кг, на палети в картонени кутии
-25 кг на рула

ASFIX 320 и ASFIX Universal трябва да се съхраняват на сухо и хладно място.

Приложение:

Преди полагане основата трябва да е суха и чиста. ASFIX се загрява и смесва в специални бойлери в продължение на 30мин.
До температура 170-1800С(не се препоръчва мастикът да стои при тази температура по-дълго от 1 час).
Веднага след нанасянето ASFIX се покрива с камъчета(ВВ16), за да се избегне залепването му по гумите на автомобилите