Озеленени покриви / тераси

Покривни градини-Свободно положени мембранни системи

Ефективността на полагане е от основно предимство на тези материали:
  
  • тези еднослойни мембрани могат да бъдат полагани при всякакви метеорологични условия, дори и при минусови температури, предлагайки гъвкава схема на изпълнители, клиенти и проектанти.
  • свободното полагане на хидроизолационната мембрана осигурява бърза инсталация
  • почвата с минимално тегло от 80 кг/м2 осигурява покривната хидроизолация от повдигане на мембраната, породено от ветровото натоварване, като премахва нуждата от допълнително механично закрепване