Озеленени покриви / тераси

DRAINA G10 - зелени покриви

Дренажна система DRAINA G10 се използва за разделителен и филтрираш слой между кореноустойчива хидроизолация и субстрат за развитие на растения. Разработен в хармония с най-високите  Европейски стандарти DRAINA G10 и гарантира не развитие на свързаните със застояла вода  заболявания. Надлъжната снадка е само 6см. ,което и определя ниската разходна норма на системата и нейната икономическа ефективност.

Draina G10
Дължина :15м
Ширина:1м
Пале:120м2