Озеленени покриви / тераси

DRAINA G10 -пешеходни зони и тераси

осъществява чрез отлепване на ивица геотекстил около 6 см(3 щифта), който след „закопчаване” на двете мембрани се прихлупва обратно. По същия начин се изпълнява застъпването и на напречния край на рулото.

Draina G10 се реже лесно с режещ инструмент.

Допълнителна информация:

Френска техническа оценка на Draina G10 (5/06-1867)

Безопасност:

Draina G10 не се счита за опасна (за приложенията описани в този документ).

Транспорт:

Този продукт не се определя като опасен

Опаковка:
Рула 1 х 15 м 15 м2
Тегло на руло 13.5 кг
Рула на палета 12

Клиентска номенклатура: № 39 07 91 90 90 0 Q

Този документ представлява само указание.
Сипласт-Икопал си запазва правото да променя
състава и препоръките за закрепване на продукти в резултат на усъвършенстване на
познанията и технологията.

Производствените допуски са в съответствие с Европейския строителен правилник UEAtc,
MOAT 27 и 31.