Течни битумни материали

EshaAcryCoat


Приложение:
ESHA ACRYCOAT се използва самостоятелно или армирана със стъклена мрежа, за хидроизолация на бетон, азбест-цимент, повърхности със стари битумни и полиуретанови плоскости. Може да се положи върху сухи, и дори леко влажни, хоризонтални и вертикални повърхности.

Състав:
ESHA ACRYCOAT е водна емулсия на базата на акрилни кополимерни смоли.

Начин на полагане:
А) Подготовка на фугите:
Повърхността трябва да бъде почистена от прах, масла или други материи.
Б) Полагане
ESHA ACRYCOAT се полага с четка, валяк или пистолет. За по-добро прилепване бетонът, азбест-циментът и старите битумни повърхности се грундират с ESHA ACRYCOAT разредена с вода 1:1. Във всички останали случаи, ESHAPRIMER 21 се използва като грунд. ESHA ACRYCOAT се полага върху не лепливи повърхности, в чист вид или слабо разредена с вода (до 5%), в поне два пласта, с общ разход от около 1 кг/кв.м. Следващите пластове се полагат всеки напречно на другият, когато последният е изсъхнал. За увеличанаве на механичните възможности на мембраната като армировка може да се използва стъклена мрежа, която се полага между два пласта.
ESHA ACRYCOAT не трябва да се полага при температура на външната среда по-ниска от 5°С

Разход:
Разходът на ESHA ACRYCOAT е 350 - 500 гр./кв.м. в зависимост от порьозността на повърхността.

Общи характеристики:
Вид - вискозна течност;
Специфично тегло - 1,2 гр./куб.см.
ESHA ACRYCOAT е вискозна водна емулсия. Превръща се в еластична водонепропусклива и водонеразтворима мембрана със способността да бъде деформирана повече от 400% и да следва разширението на основата без да се напуква. Не се влияе от температурни вариации ( - 30°С до 100°С). Устойчива е на почистващи препарати, слаби киселини и алкални разтвори. Паропропусклива е.

Стандартни спецификации:
ESHACRYCOAT 6S удовлетворява изискванията на следните спесификации:

    DIN 1048 (Водопропускливост) : Не се наблюдава никаква водопропускливост;
    DIN 53505 (STORE A издръжливост): 45° минимум.

ESHA ACRYCOAT е тествана според:

    Тест за топло-устойчивост : Няма промяна при температури от -30°С до 100°С;
    XENONTEST (тест за остаряване) : Няма промяна.

Предупреждение:
В случай на допир с кожата измийте със сапун и изплакнете обилно с вода.

Цветове:
Бял, зелен, червено-кафяв, сив

Почистване на инструментите:
Когато ощe e влажна ESHACRYCOAT се отстранява от инструментите чрез потапяне във вода.
Когато е суха ESHACRYCOAT се отстранява чрез използване на дизелово гориво.

Опаковка:

    Кофа от 5 кг.
    Кофи от 12 кг.

Съхранение:
Годно една година в херметически запечатани кофи или варели. Да се пази на сухо и защитено място. Избягвайте ниски температури.