Течни битумни материали

EshaCoat 6-S


Приложение:
ESHACOAT 6S се използва самостоятелно или армирана със стъклена мрежа, за хидроизолация на хоризонтални и вертикални бетонни повърхности. След като изсъхне, осигурява една еластична мембрана, която е подходяща за хидроизолация на покриви, външни стени, основи и подземни бетонни структури. Също така може да се използва като парна бариера.
ESHACOAT 6S се използва също и за възстановяване на стари битумни хидроизолационни мембрани.

Състав:
ESHACOAT 6S е битумна емулсия на базата на обогатен битум, синтетичен латекс, смоли и други.

Начин на полагане:
А) Подготовка на фугите:
Повърхността трябва да бъде почистена от прах, масла или други материи.
Б) Полагане
ESHACOAT 6S се полага с четка, валяк или пистолет, минимум на два пласта. За грундиране на повърхността, ESHACOAT 6S се разрежда до 50% с вода. За всеки следващ пласт ESHACOAT 6S се разрежда до 30% с вода. Пластовете се полагат всеки напряко на предишния, след като последния е изсъхнал. За увеличаване механичните възможности на мембраната като армировка може да се използва стъклена мрежа, която се полага между два пласта.
ESHACOAT 6S не трябва да бъде полагана при температура на околната среда под 5°С.

Разход:
0,5 - 1 кг./кв.м. в зависимост от порьозността на повърхността.

Общи характеристики:
Вид - тиксотропна паста;
Цвят - кафяво - черен;
Специфично тегло - 1 гр./куб.см.
ESHACOAT 6S е плътна паста. Като резултат от изпарението на водното съдържание, еластичната мембрана се развива като покрива съществуващите пукнатини. Крайната мембрана е високо еластична, водонепроницаема, не се свива или напуква.
Не се влияе от температурните вариации. Устойчива е на стареене и не е податлива на киселинни и алкални разтвори. Влияе се от минерални масла.

Стандартни спецификации:
ESHACOAT 6S удовлетворява изискванията на следните спесификации:

    ASTM 412 (относително удължение) : 180%;
    ASTM 2939 (устойчивост при високи температури) : няма изтичане (100°С, 48 ч);

ESHACOAT 6S е тествана за водно проникване (2 пласта, излагане на 2 м вода/водна повърхност) - не се наблюдава проникване на вода.

Предупреждение:
В случай на допир с кожата измийте със сапун и изплакнете обилно с вода.

Почистване на инструментите:
Когато още е влажна ESHACOAT 6S се отстранява от инструментите чрез потапяне във вода.
Когато е суха ESHACOAT 6S се отстранява чрез използване на дизелово гориво.

Опаковка:

    Кофа от 18 кг.
    Варел от 180 кг.

Съхранение:
Годно една година в херметически запечатани кофи или варели. Да се пази на сухо и защитено място. Избягвайте ниски температури.