Материали за фуги

Sikaflex® PRO-3 WF

 • Дилатационни и свързващи фуги при подови настилки
 • Вътрешно и външно приложение в пешеходни зони и зони, подложени на трафик (в.т.ч. паркинги и гаражи)
 • В складове и производствени помещения
 • Повърхности в хранително-вкусовата промишленост
 • Керамични плочки в обществени сгради и др.
 • Фуги в пречиствателни станции и съоръжения за отпадъчни води
 • Подови фуги при тунели

Характеристики / предимства

 • Деформационна способност 25%
 • Втвърдяване без образуване на мехурчета
 • Отлични свойства по време на полагане
 • Добра механична и химична устойчивост
 • Отлична адхезия към повечето строителни материали

Цвят

Бял, бетоново сив, сив, черен

Опаковка

600 ml мека опаковка - салам (20 салама/кутия)

300 ml твърда опаковка - картуш (12 картуша/кутия)