Битумна мазана хидроизолация

Sika® Igolflex®-101

Области на приложение

 • Дебелослойно хидроизолационно покритие за всички видове подземни и надземни бетонни структури за защита от проникване на вода и влага
 • Хидроизолация на подове в мокри помещения и балкони под циментови замазки
 • Като лепило за залепване на леки топлоизолационни плоскости

Характеристики / предимства

 • Нанася се с назъбена маламашка или безвъздушно пръскане
 • Доставя се готов за употреба
 • Не се свлича по вертикални повърхности
 • Запазва своята гъвкавост при ниски температури
 • Не съдържа разтворители, незапалим
 • Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи
 • Способност за премостване на пукнатини (тази способност се увеличава при усилване със стъклена тъкан Sika Igolflex-F01)
 • Неустойчив на UV-лъчи

Цвят

кафяво-черен

Опаковка

32 l кофи