Битумна мазана хидроизолация

SIPLAST Foundation Speed Insulation SBS2. Техническа спецификация: PN-B 24620:1998Az1:2004 "Лепила, маса и
битумни грундове за студена употреба"

3. Производител: Икопал АД; 98-220 Здунска Вола; ул. Ласка 169/197, Полша
Отдел: "Bitumex" Dębowa, ul. Działkowa 1, 47-208 Rehska Wies

4. Описание на продукта: битумна маса на основата на разтворител, за изолация срещу влага и
вода на сутерени. Използва се при изграждане на стени, върху или под подове или фундаментни
плочи за предотвратяване проникването на вода под хидростатичното налягане от земята към
вътрешността на конструкцията или от една част на конструкцията към друга.

5. Информация за потребители:

Условия за приложение:
Продуктът трябва да се прилага при температури не по ниски от 5°C. Не трябва да се прилага: върху
влажна повърхност или повърхност, покрита с лед, при дъжд или снеговалеж.

Условия за ползване:
Хидроизолация и влагоизолация с битумна маса на основата на разтворител SIPLAST трябва да
се изпълни съгласно технически проект, отговарящ на задължителните строителни нормативни
актове и детайлните инструкции, които се съдържат в наръчника, издаден от производителя.

Съхранение:
Продуктът трябва да се съхранява в помещения, и трябва да бъде защитен от действието на
слънчева светлина или източници на топлина.

Транспорт:
Продуктът трябва да бъде транспортиран в закрити товарни превозни средста, защитени срещу
падане на предмети отгоре и други увреждания.
Палетите трябва да се укрепват по начин, предотвратяващ местене по време на транспортирането
им.