Геотекстили

FIBERTEX

Технологията Fibertex
Датската фирма Fibertex произвежда нетъкани геотекстили по системата “drylaid needlepunch”, която се състои в екструдиране на гранулиран полипропилен до влакна (фибри), които се разчепкват (кардират) и иглонабиват. Голяма част от продуктите се подлагат и на термична обработка.
Свойствата на геотекстилите Fibertex са уникални благодарение на комбинацията от интензивно иглонабиване и различни процеси на свързване на влакната. Хоризонтално разположените фибри след иглонабиването се фиксират във вертикална посока, което води до създаване на здрава и гъвкава тъкан, чиято тримерна структура гарантира оптимални технически характеристики на крайния продукт във всяка област на приложение.

Характеристики
Технологията “drylaid needlepunch” осигурява следните свойства:
- Висока якост на опън и голямо относително удължение = висока степен на поглъщане (абсорция) на енергия;
- Отлична устойчивост на повреди при полагане = висока устойчивост на пробиване;
- Дълготрайност - повече от 25 години срок на работа;
- Отлични хидравлични свойства = контролирана водопроницаемост;
- Висока износоустойчивост = повърхността не се наранява;
- Уникална еднородност на продукта – гарантирана от технологията на производство и качествения контрол;
- Липса на разслояване – влакната са свързани в трите измерения.

Предимства при използване на геотекстилите Fibertex
При използване на геотекстили между различни конструктивни слоеве се избягва тяхното смесване, като по този начин се повишава носещата им способност и се икономисва време и материали. Високата водопроницаемост и филтрираща способност комбинирани със съответните механични свойства осигуряват, както задържане на дребнозърнести частици, така и свободния ход на водата.

Важността на качеството
Системата на контрол на качеството на Fibertex е сертифицирана в съответствие с най-подробните стандарти на международната организация по стандартизация DS/EN ISO 9001:2000. Това означава, че системата е внедрена и успешно функционира на всички нива на производство. Fibertex е една от първите фирми в областта на производството на нетъкан геотекстил, притежаваща сертификат за природосъобразна система и екологична безопасност на производството ISO 14001. Особено внимание се отделя на разработване и производство на природоотговорни продукти – с понижена консумация на енергия и суровини и намаляване на отпадъците.

Проектиране с геотекстилите Fibertex
Fibertex предлага технически решения и препоръки според предназначението на геотекстилите. Функциите на геотекстилите са разделяне, филтриране, дрениране, защита, армиране (усилване) и поемане (отслабване) на напрежения.

Разделяне
Механичните свойства и дълготрайността на геотекстилите Fibertex ги прави предпочитани в качеството си на разделящ слой. Високоякостният и същевременно гъвкав геотекстил, положен между различни слоеве на конструкцията, възпрепятства движението и смесването на материалите, едновременно позволявайки на водата да преминава свободно през него. По този начин се повишава носещата способност на конструкцията, което в крайна сметка води до стабилизация на основата.

Филтриране
Характерния за геотекстилите Fibertex размер на порите (отворите) е проектиран да задържа твърдите частици, не спирайки водата, като дори по време на интензивна хидравлична активност се осигурява хомогенността на различните слоеве. Това е особено важно, т.к. смесването на слоевете намалява носещата способност на конструкцията. Водният поток се регулира с минимални загуби на налягане.

Дрениране
Геотекстилите Fibertex имат такива хидравлични свойства, които позволяват излишната вода да бъде изведена от конструкцията. Използването на дрениращи геотекстили осигурява постояненно оттичане на течности при минимална загуба на налягане.

Защита
Отличната якост на пробиване и опън прави геотекстилите Fibertex идеални за защита на хидроизолационни мембрани от разкъсване при натоварване от отпадъци или други товари. Геотекстилът оказва съпротивление на удължение и преразпределя локални натоварвания от страна на горния слой. По този начин защитеният слой е подложен на по-малко натоварване, което снижава риска от разкъсване.

Армиране (усилване)
Механичните свойства на геотекстилите Fibertex - Fibertex Geotextile, Fibertex Fiberfoce, Fibertex HS Woven и Fibertex Geogrid ги прави идеални за армиране на насипи и други земни конструкции. Усилването с правилно избрания геотекстил предпазва от разрушение стръмните земни насипи.

Поемане (абсорбиране) на напрежения
Fibertex предлага гъвкав, пропит с битум, нетъкан материал, специално разработен за поемане на напрежения, както в нови пътни конструкции, така и в пътното поддържане, т.к. абсорбира движения в слоевете на пътя и по този начин възпрепятства образуването на нови пукнатити над пукнатините в стария слой. Битуминизираният геотекстил образува хидроизолационен слой, който не допуска проникване на вода в долните слоеве, благодарение на което не се намалява носещата им способност.