Дренаж

Дренажните ситеми Нофадрейн


Зелен покрив
Дълготраен запас на вода
Идеална основа за растенията
Отличен дренажен капацитет

Паркинг-покрив
Висока якост на натиск
Отличен дренажен капацитет
Идеална защита на хидроизолацията

Предимство
Предимството на системата Нофадрейн е в комбинирането
на няколко слоя — защитен (разделителен),
дренажен и филтриращ, в един дренажен елемент.
• Бърз и лесен монтаж (мембраната е на рула);
• Развиване на Нофадрейн означава инсталиране на три слоя наведнъж;
• Изключително висока якост на натиск;
• Гарантиран дренажен капацитет — 50 години.

HIPS вместо HDPE
Най-важният показател на дренажните мембрани е дренажния капацитет при дълъг период от време.
Дренажните мембрани от полиетилен (HDPE) деформират при продължително натоварване. Това означава, че те не гарантират постоянен дренажен
капацитет във времето. Затова Нофадрейн се произвежда от полистирол (HIPS), който има отлични якост на натиск и химическа устойчивост

Нофадрайн прави всичко това по-ефективно и с по-малки средства от традиционните системи.